Blogs

Je bent hier: 

Kiezen voor een (andere) basisschool in Weesp?

Door: IKC Cadans

Dat kan. Lees verder

Omdat Weesp vanaf maart 2022 onder gemeente Amsterdam valt, hebben veel ouders een brief gekregen van de gemeente Amsterdam om hun voorkeuren qua basisscholen door te geven. Het kan ook zijn dat je deze brief binnenkort ontvangt. Wat als je als ouder wilt kiezen voor een andere school dan degene die de gemeente voorstelt? Dat kan.  

Er geldt een algemeen stedelijk toelatingsbeleid waar de meeste Amsterdamse basisscholen aan deelnemen. Niet alle scholen in de gemeente Amsterdam doen echter mee aan dit beleid, zo ook IKC Cadans. Ons toelatingsbeleid is daarom niet gelijk aan het stedelijke toelatingsbeleid en vereist een ander inschrijfformulier. We leggen deze keuze jaarlijks voor aan onze adviesraad IKC. 

Waarom doet IKC Cadans niet mee aan het toelatingsbeleid? 

Als ouder kies je bewust voor een bepaalde basisschool en kinderopvang. Daarom vinden we vrije schoolkeuze een belangrijk voorrecht van ouders. Loten en afwachten op welke school je kind geplaatst wordt past niet in onze filosofie. Als je kiest voor IKC Cadans Weesp hoef je het inschrijfformulier van de gemeente Amsterdam voor het spreidingsbeleid dus niet in te vullen. IKC Cadans staat hier immers niet op en op meerdere basisscholen inschrijven is niet toegestaan. Een voorinschrijving bij IKC Cadans volstaat om zeker te zijn van een plaats op onze basisschool voor jouw kind(eren) als we open gaan. Dit kan eenvoudig via onze website: www.cadans.nl. We starten in augustus 2023. Inmiddels staan 220 kinderen ingeschreven.   

Uitleg algemeen stedelijk toelatingsbeleid

Al voor augustus 2023 opvang nodig?  

Voor kinderen die bij IKC Cadans staan ingeschreven en al eerder opvang  nodig hebben, denken we mee en proberen we een oplossing te vinden. We trekken hierin samen op met een kwalitatief goede aanbieder van kinderopvang, namelijk Partou en waar ook Koningskinderen onder valt. Zij zijn ook onze partner voor kinderopvang voor de jongste kinderen van 0 t/m 4 jaar.     

Heb ik wel zekerheid dat mijn kind een plaats op een basisschool krijgt als ik het voorkeursformulier niét invul?  

Ieder kind heeft in Nederland recht op basisonderwijs. De overheid heeft een zorgplicht om daarin te voorzien. Het toelatingsbeleid heeft als functie dat de kinderen goed worden verspreid over de (bestaande) scholen en dat scholen hun capaciteit tijdig kunnen uitbreiden als er meer leerlingen komen.   

Als ik mijn kind aanmeld bij een van de voorgestelde basisscholen, heeft mijn kind dan ook een plekje op de BSO? 

Voor zover bij ons bekend zijn er geen scholen die je kind(eren) ook een plekje op de BSO kunnen garanderen. Wellicht goed om dit na te vragen voordat je definitief kiest voor een basisschool. Omdat bij IKC Cadans onderwijs en kinderopvang volledig zijn geïntegreerd weet je zeker dat je kind(eren) meer dan welkom zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 – 18:30 uur. En als je wilt ook op woensdag- en vrijdagmiddag na school. 

Moet ik het voorkeursformulier van de gemeente Amsterdam invullen?  

Nee, niets moet, het is een vrijwillige keuze. Ook als je het formulier niet invult behoud je het recht op basisonderwijs voor je kind(eren). Alleen als de school van jouw voorkeur op de brief staat is het zeker raadzaam om het formulier in te vullen en in te leveren. 

Wat gebeurt er als ik het voorkeursformulier wél invul en inlever?  

Nog niets, dat gebeurt pas wanneer je je kind definitief inschrijft voor een school.   

Wat is het voordeel of nadeel van een voorkeursformulier invullen en inleveren?  

Als je zeker weet dat je naar een basisschool wilt die op de lijst staat, vul het formulier dan in en lever die in bij de school van je voorkeur. Voor zover bij ons bekend zijn er geen scholen die je kind(eren) ook een plekje op de BSO kunnen garanderen. Wellicht goed om dit na te vragen voordat je definitief kiest voor een basisschool. Als je echter niet van plan bent je kind naar één van de huidige scholen op het voorkeursformulier te laten gaan, vul het dan niet in. Zo voorkom je onnodig werk voor deze scholen en jezelf. Je houdt te allen tijde recht op basisonderwijs.   

Terug