Blogs

Je bent hier: 

Islamitisch, Afrikaans of vrij: 102 plannen voor nieuwe scholen

Door: Laura van Baars

Op 15 oktober moeten initiatiefnemers voldoende handtekeningen verzameld hebben voor hun nieuwe school. Burgers en eenpitterscholen ervaren problemen.

Islamitische scholen, integrale kindcentra, vernieuwingsonderwijs, vrije scholen en scholen voor 0- tot 18-jarigen; de eerste ronde onder de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ die het onderwijsaanbod moet moderniseren leverde 102 plannen op voor nieuwe scholen.

Voor basisscholen zijn 70 ideeën ingediend, voor middelbare scholen 32. Alleen het Martin Buber in Kerkrade, dat middelbare scholieren opleidt voor een diploma waarbij je ieder vak op een ander niveau mag afronden, heeft de benodigde handtekeningen binnen.

De wet, die dit jaar inging, maakt het mogelijk scholen te stichten die vallen buiten de traditionele ‘richtingen’ van religie of pedagogie. Dat doel lijkt redelijk bereikt. Hoewel de hoeveelheid plannen voor islamitische scholen opvalt, zo’n twintig, en er ook enkele ‘klassieke’ vrije scholen en montessorischolen tussen de initiatieven zitten, zijn er ook een twintigtal vernieuwende scholen onder de inzendingen. Als die alle benodigde handtekeningen voor 15 oktober weten te bemachtigen, mag er bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aanvraag worden ingediend. Dat is overigens tot op heden niet gebeurd.

De onderwijsinspectie zal de scholen toetsen op kwaliteit en als die goed bevonden is, kan de school zich in principe opmaken voor opening in augustus 2023.

Het islamitisch onderwijs ziet kansen
De rol van de gemeente is onder de nieuwe wet kleiner geworden. Zeker het islamitisch onderwijs ziet kansen, nu behalve te weinig handtekeningen alleen een negatief oordeel van de onderwijsinspectie hun oprichting in de weg kan staan. Voorheen stuitten zij geregeld op kritische gemeentepolitici. Vaak zijn het islamitische stichtingen met enkele basisscholen die een initiatief voor voortgezet onderwijs indienen. Daar zijn er nu drie van in Nederland.

Het ‘unitonderwijs’ met basisschool en kinderopvang ineen zou een impuls kunnen krijgen. Er zijn nu maar twee scholen in Nederland waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers een team vormen, en de schooldag driemaal per week duurt van half 9 tot 5 uur ‘s middags. Integraal Kindcentrum Cadans wil er nog eens 14 oprichten.

Scholen met een traditionele richting als montessori, kunnen ook nog heel vernieuwend uit de bus komen. Casa in Pijnacker groeide de afgelopen tien jaar uit tot een populaire tweetalige basisschool die de leer van Maria Montessori zeer strikt volgt, en kinderen laat werken op een kinderboerderij, in een werkplaats en in de keuken. Casa wil uitbreiden met een basisschool en een middelbare school. Die eerste lijkt te gaan lukken, de ruim 600 handtekeningen voor de middelbare school zijn nog ver weg.

Terug