Blogs

Je bent hier: 

Derde school Weespersluis maakt goede kans

Door: WEESPERNIEUWS

De 102 ouderverklaringen die Cadans en Koningskinderen minimaal nodig hebben zijn binnen. Dat betekent dat hun plan voor een derde basisschool met kinderopvang in Weespersluis er goed voorstaat.

Afgelopen juni is er een nieuwe wet in werking getreden die nieuwe scholen cq. nieuwe vormen van onderwijs mogelijk maakt. De gedachte hierachter is dat het aanbod van scholen beter kan worden afgestemd op de veranderende vraag vanuit de samenleving. Er zijn vanuit het hele land initiatiefvoorstellen ingediend maar alleen de plannen waar onder ouders voldoende belangstelling voor is, worden door de overheid in behandeling genomen. De deadline hiervoor is volgende week vrijdag (15 oktober).

Nadat IKC Cadans en kinderopvangorganisatie Koningskinderen hun plannen bekendmaakten waren de eerste dertig handtekeningen er heel snel, maar daarna stagneerde de inzendingen. Hierop zijn Cadans, Koningskinderen met actiegroep De Kleine Weespers om tafel gaan zitten. In de in aanbouw zijnde nieuwe wijk Weespersluis speelt al sinds de oplevering van de eerste huizen een gebrek aan kinderopvang, dat is ook de reden waarom het initiatiefvoorstel zich op deze wijk richt.

De Kleine Weespers
Eind 2018 richtten bezorgde Weespersluis-bewoners de actiegroep De Kleine Weespers op, in de hoop dat de gemeente Weesp of een andere partij dan sneller met een oplossing zou komen. Maar die is er drie jaar later nog steeds niet. Sterker nog; ook voor de scholen zijn inmiddels wachtlijsten ontstaan. Daarom overweegt de actiegroep een eigen kinderopvang op te zetten, een zogeheten Ouder Participatie Crèche. Maar het plan van Cadans en Koningskinderen spreekt De Kleine Weespers ook aan. Nadat zij hun bevindingen deelden met andere ouders in de wijk stroomden de ouderverklaringen weer binnen. 

Vanmorgen bereikte de teller de benodigde 102 handtekeningen. Cadans en Koningskinderen liggen dus goed op schema, maar - zo zegt Marian Feenstra van Cadans - het blijft belangrijk dat Weespers die voor vernieuwing van het onderwijsstelsel zijn nog voor de sluitingsdatum van zich laten horen. Het aantal ouderverklaringen toont immers het draagvlak aan en dat vergroot volgens haar de kans op slagen. 

‘De invloed die ouders op het onderwijs kunnen uitoefenen is groter dan ooit’ 

Soort verkiezingen 
Omdat ouders zelf kunnen kiezen welk initiatief zij steunen, zou je het systeem dat de overheid nu hanteert kunnen zien als verkiezingen:. Feenstra: “Hierdoor hebben ouders in feite voor het eerst in de geschiedenis kiesrecht op het gebied van onderwijs en is hun invloed groter dan ooit. Het is belangrijk om daarvan gebruik te maken!” Zij heeft Cadans samen met andere oude rotten uit het basisonderwijs en de kinderopvang opgezet vanuit de overtuiging dat het huidige onderwijsstelsel achterhaald is. De wereld is ingrijpend veranderd, terwijl het onderwijsstelsel volgens Feenstra nauwelijks meegegroeid. 

Bij veel basisscholen ligt de focus nog te veel op de traditionele basisvaardigheden, zo meent Feenstra. Uiteraard leren de kinderen op de IKC’s van Cadans lezen, schrijven en rekenen, maar er is ook veel aandacht voor zelfvertrouwen, aanpassingsvermogen en veerkracht als voorbereiding op de nog onbekende uitdagingen die de toekomst voor hen in petto heeft. Ook de manier waarop veel gezinnen vandaag de dag ingericht zijn (drukbezette tweeverdieners, die lange dagen maken) sluit in haar beleving onvoldoende aan op het huidige systeem. 

Dag vol afwisseling
Kortom: Cadans en Koningskinderen menen dat beter en leuker kan voor de kinderen en makkelijker voor hun ouders. Het initiatief dat zij in Weesp willen opzetten is een integraal kindcentrum dat onderwijs (Cadans) en kinderopvang (Koningskinderen) in elkaar vlecht. Dus niet: zes uur naar school en daarna een drie uur naar de opvang, maar langere dagen waarin onderwijs, sport, spel en (culturele) activiteiten elkaar afwisselen.

Ook anders is dat de kinderen al als baby komen voor opvang en dus niet op hun vierde naar een andere locatie hoeven voor de basisschool. Daarnaast wordt er gewerkt met verticale units en kleine instructiegroepjes, er zijn geen grote jaargroepen met een eigen lokaal.

Het plan voor een IKC in Weesp steunen kan door voor 15 oktober een ouderverklaringen in te vullen via DUO / DigiD. Met de verklaring geeft een ouder (anoniem) aan belangstelling te hebben voor het initiatief, het is geen inschrijving. Wel kunnen mensen die het initiatief steunen, gebruik maken van een voorrangsbeloning. Omdat het plan zo kansrijk is, is de inschrijving inmiddels geopend.

 

Terug