Blogs

Je bent hier: 

Dit vind ik nu een goed idee....

Door: IKC Cadans

Denk je weleens na over kinderopvang, BSO en basisonderwijs voor je kinderen? Sluit het dagprogramma aan bij je gezin? Welke service zou ideaal zijn? Wat vind jij van huiswerk-vrij als je kind thuis is? En op welke manier wil je geïnformeerd worden? Kortom; wil je met ons meedenken? Meld je dan aan voor ons ouderpanel. Deelname is vrijblijvend, je kunt ieder moment weer uitstappen.  

Onderwerpen voor het ouderpanel:  

  • Onze communicatie & campagnes 
  • Aan welke informatie heb je als ouders behoefte? 
  • Welke service en diensten helpen jou als ouders echt? 
  • Ideeën toetsen rondom nieuw beleid, ouderportaal en/of onderwijsmethode. 

Hoe vaak en in welke vorm we contact met je opnemen is nu nog niet bekend. We verwachten maximaal 1 keer per 2 maanden. Dit kan een korte enquête zijn, een (telefonisch) interview van 15 minuten, het toesturen van een idee of korte online sessie. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@cadans.nl. 

IKC Raad 

Zodra we van start gaan wordt er een officiële IKC Raad per locatie geïnstalleerd, die ons van gevraagd en ongevraagd van advies voorziet. De IKC Raad is vergelijkbaar met een combinatie van de Medezeggenschapsraad van het onderwijs en de Oudercommissie van de kinderopvang.  

Kinderraad 

Iedere locatie van IKC Cadans krijgt ook een eigen kinderraad! Het kindcentrum is er voor de kinderen en daarom luisteren wij ook naar hen. Meer lezen over onze kwaliteitszorg

Terug