Kwaliteitszorg

Je bent hier:  » IKC Cadans » Kwaliteitszorg

Onderwijskundige kwaliteitszorg

Bij IKC Cadans werken we aan onderwijskundige kwaliteitszorg waarin we continue leren van en met elkaar. Op die manier kunnen wij uw kinderen hoge kwaliteit van opvang en onderwijs bieden. Naast de beoordelingen van de GGD (jaarlijks) en de Inspectie van het Onderwijs (vierjaarlijks), werkt IKC Cadans met een intern kwaliteitssysteem. Dit is gebaseerd op een pdca-cyclus (plan, do, check & act), waarmee wij continu kunnen werken aan het verbeteren van onze kwaliteit, zodat de kinderen de best mogelijke opvang en scholing krijgen. 

Leerling, ouder en werknemer
tevredenheidsmonitor

Bij IKC Cadans nemen we een tevredenheidsmontitor af onder onze leerlingen, ouders en medewerkers. Door iedereen rondom IKC Cadans mee te nemen in dit onderzoek krijgen we een compleet beeld. De resultaten van deze monitor worden geanalyseerd en meegenomen in onze pdca-cyclus waardoor we de kwaliteit kunnen verbeteren. 

Onderdeel van deze tevredenheidsmonitor is de sociale veiligheidsbeleving. Per 2015 is elke basisschool verplicht om de veiligheidsbeleving te meten en indien nodig actie te ondernemen. Bij IKC Cadans meten we ook de veiligheidsbeleving van onze leerlingen, ouders en werknemers. 

Kinderraad 

IKC Cadans heeft ook een eigen kinderraad (KR). Het kindcentrum is er voor de kinderen en daarom luisteren wij ook naar hen. We vragen we de kinderen om mee te denken over de school en de kinderopvang. Wat vinden ze erg goed van de school? Waar willen ze graag heen op excursie? Willen ze een IKC Cadans muziekband?