Beleid en Publicaties

Je bent hier:  » Onderwijs » Beleid en Publicaties

IKC ambitieplan 2026

Een missie en visie hebben is mooi. Uiteindelijk gaat het erom, dat deze vertaald wordt in concrete en vooral ook realiseerbare doelen. Ze zijn om die reden uitgewerkt per onderwerp in het ambitieplan van IKC Cadans voor de periode 2022-2026.

Download ambitieplan »

Jaarverslag

Met dit jaarverslag 2022 van Stichting Onderwijs legt het bevoegd gezag verantwoording af aan de overheid en haar omgeving. Aangezien de scholen van Stichting Onderwijs opereren onder de naam ‘IKC Cadans’ zal in dit verslag de naam Stichting Onderwijs en IKC Cadans door elkaar heen gebruikt worden.

Download jaarverslag »

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie van de Stichting Onderwijs bestaat uit een College van Bestuur (2 leden), Raad van Toezicht (3 leden) en een IKC Adviesraad (5 leden) voor medezeggenschap per locatie.  

Onderwijsinspectie

De Onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie bekijkt of scholen voldoen aan de regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. Bij nieuwe scholen vindt deze controle plaats binnen twee jaar na de start. Met de invoering van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (2021) vindt deze kwaliteitsbeoordeling plaats vóór de start van de school.

Vertrouwenspersoon

IKC Cadans heeft gekozen voor een externe onafhankelijk vertrouwenspersoon. Marieke de Jong is te bereiken via de mail: info@theunessendejong.nl en telefonisch via (010) 213 59 97.

Andere documenten

Aanname beleid

Download Aanname beleid »

Klachtenregeling

Download Klachtenregeling »

Beleid flexibele vakanties

Download Beleid flexibele vakanties »