Veelgestelde vragen

Je bent hier:  » Kinderopvang » Veelgestelde vragen

Kinderopvang

Bij IKC Cadans zijn onderwijs en kinderopvang volledig geïntegreerd tussen 8.30 en 17.30, daarna hebben we een uitloopuur tot 18:30 uur. Daarnaast kun je als ouder de uren nog uitbreiden met voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur.

Dankzij deze langere dagen kunnen inspanning en ontspanning elkaar afwisselen gedurende de dag, net als theorie en praktijk. Passend bij het bioritme en de concentratie van kinderen. Voor jouw kind voelt dat heel natuurlijk en vrij.

Er is voldoende tijd voor alles; zowel voor de basisvakken (rekenen, taal, spelling, lezen en Engels) als voor ons projectonderwijs, de ateliers en sporten & bewegen. Een vaste dagindeling en structuur in de week geeft jouw kind rust en zelfvertrouwen. Prettig om goed tot leren te komen.

Voor thuis betekent het ook rust, door de garantie dat er onderwijs en BSO is voor jouw kind tot 17.30 uur (met uitloop tot 18.30 uur) op maandag, dinsdag en donderdag. Ook op woensdag en vrijdag is er, naast onderwijs tot 12.30 uur, BSO mogelijk tot 18.30 uur.

We werken bij IKC Cadans in units en starten in ieder geval met unit 1 (3-6 jaar) in augustus 2022. Wanneer jouw kind 3 jaar is, krijgt hij/zij een plaatsje in onze instroomgroep. Met een eigen mentor voor meerdere jaren, die jouw kindje begeleidt. We plannen ook een warme overdracht, als je kind is geplaatst op een kinderdagverblijf in de buurt. 

De structuur en tijden zijn voor alle kinderen van IKC Cadans (vanaf unit 1) is gelijk op maandag, dinsdag en donderdag. Dagopvang op woensdag en vrijdag is wel optioneel voor 3-jarigen, omdat jouw kind dan nog niet leerplichtig is.

Als er voldoende belangstelling is starten we ook met een peutergroep. Peuters vanaf 2 jaar krijgen dan een plaatsje in unit 0.  

Lees meer over onze units.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Het grote verschil tussen kinderdagopvang en een peuterspeelzaal is duur van de opvang. Bij een kinderdagverblijf kan je kindje de hele dag blijven en bij een peuterspeelzaal vaak maximaal 3-4 uur per dag en enkele dagen per week. 

Bij IKC Cadans in Berkel en Rodenrijs en Barendrecht bieden we, bij voldoende belangstelling, vanaf augustus 2022 kinderopvang aan vanaf 2 jaar. 

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar die enkele dagdelen per week komen, gericht op de ontwikkeling van het kind. Voor de ontwikkeling van jonge kinderen is spelen heel belangrijk. Het is een manier om de wereld te verkennen. Door samen met andere kinderen te spelen, leren ze belangrijke sociale vaardigheden zoals rekening houden met elkaar. Als een kind niet naar een kinderdagverblijf gaat, biedt peuteropvang een goede voorbereiding op de basisschool.

Lees meer over de verschillende soorten kinderopvang op de website van Boink (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang).

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor kinderopvang bij IKC Cadans? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit regeerakkoord maakt kinderopvang bereikbaar voor álle kinderen en álle ouders! Fantastisch. Uiteindelijk draait het nog wel om details en uitvoering. Volgens NU.nl komen er pas in 2025 veranderingen, want vanaf dat jaar staat het in de financiële doorrekening. We houden de verdere uitwerking door politiek Den Haag nauw in de gaten. Maar wij gaan er natuurlijk wel alvast mee aan de slag; service voor kinderen en ouders, gecombineerd met toekomstgericht onderwijs.

Zodra de plannen door de politiek verder zijn uitgewerkt, informeren wij de ouders van onze toekomstige leerlingen over wat dit voor hen betekent.

Meer lezen?

  • Lees meer over wat het regeerakkoord betekent voor ouders op Ouders van NU
  • Bericht lezen op NU.nl van 24 december over de kabinetsplannen voor gratis kinderopvang.

Bekijk hier al onze veelgestelde vragen