Kernwaarden

Je bent hier:  » IKC Cadans » Kernwaarden

Bij IKC Cadans werken we volgens 5 kernwaarden:

Ieder kind in Cadans

"Krijg de ruimte om te ontwikkelen". 

Ons onderwijsconcept heeft als kern: Ieder kind in Cadans! Ieder kind is uniek en dat is wat we ook graag zo willen houden. Ieder kind leert op zijn of haar manier. Ieder kind met zijn of haar eigen identiteit, talenten, ontwikkelcurve, vermogen en voorkeuren. Bij IKC Cadans gaan we niet uit van het gemiddelde kind, maar kijken we naar ieder kind als individu. IKC Cadans creëert de optimale omgeving om kinderen te motiveren om te leren. Als ieder kind lachend naar school gaat en lachend uit school komt, gaat leren vanzelf!

Ieder kind heeft bij IKC Cadans een persoonlijk leerplan. Dit is een leerrouteplanner, kind-volgsysteem en portfolio ineen. Bij IKC Cadans wordt er doelgericht en adaptief gewerkt. Dat wil zeggen dat ieder kind op eigen niveau en tempo aan bepaalde doelen werkt. Op deze manier kunnen extra oefeningen of uitdagingen op maat aangeboden worden. IKC Cadans biedt de kinderen de ruimte om te ontwikkelen tijdens de verschillende lessen, projecten en workshops.

Talentontwikkeling

"Ieder kind is een ster".

Wij geloven in ieder kind met zijn of haar eigen talenten. Ieder kind is talentvol. Het begrip ‘talenten’ is veelomvattend. Dit kan bijvoorbeeld op cognitief, praktisch, en/of sociaal-emotioneel niveau. Ieder kind krijgt tijdens de activiteiten, workshops en het projectonderwijs de kans om zijn of haar talenten te ontdekken en verder te kunnen ontwikkelen.

Bij IKC Cadans vinden we het belangrijk dat de kinderen zelf op ontdekking gaan en hun eigen leerproces bijsturen. We leren de kinderen eigenaarschap te nemen waardoor ze verantwoordelijkheid ontwikkelen en zicht houden op hun eigen leerproces. Zo ontdekken kinderen eigen interesses, voorkeuren en vermogens.

Bij IKC Cadans werken we vanuit mogelijkheden, de talenten van kinderen en wij bieden hierbij de kansen die zij nodig hebben. Hierdoor ontstaat meer zelfvertrouwen. Wat je goed kan, vind je vaak leuk om te doen en dit geeft energie en plezier in leren.

Toekomstgericht

"Leer als een raket".

IKC Cadans bereidt kinderen voor op de door de nadruk te leggen op universele kennis en vaardigheden. We maken gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten hoe kinderen zo efficiënt mogelijk technische vaardigheden (taal, rekenen) leren, zodat er tijd over blijft voor het ontwikkelen van algemene vaardigheden, zoals aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, samenwerking en creativiteit.

Tijdens het projectonderwijs wordt gezorgd voor een samenhang tussen de vakgebieden en komen authentieke situaties aan bod. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de kinderen evenals de toepasbaarheid van het geleerde in de praktijk. Daarnaast komen veel toekomstgerichte 21-eeuwse vaardigheden aan bod, zoals kritisch leren denken, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (oplossingen d.m.v. computer).  

De onderwijsexperts en mentoren geven de kinderen tools om te leren leren en een eigen pad te bewandelen. Denk hierbij aan hoofd- en bijzaken leren onderscheiden, leren plannen, leren omgaan met tegenslagen, leerdoelen formuleren, bewijzen verzamelen, leren samenwerken en je kunnen focussen op één taak. Leren door te doen, fouten te maken, weer op te staan en een nieuw pad te bewandelen. We vinden het belangrijk dat de kinderen op zichzelf leren vertrouwen, maar ook voldoende kennis en vaardigheden hebben om te kunnen meedraaien in een snel veranderende maatschappij. Wereldburgerschap wordt bij IKC Cadans geïntegreerd in zowel het projectonderwijs, als in de dagelijkse basisgroep momenten. Actief burgerschap en sociale integratie worden hierin bevorderd. 

Energiek

"IKC Cadans laat je stralen".

Energie is niet alleen een hele belangrijke voorwaarde om te kunnen leren, het is ook een middel om te leren en daarnaast ook een belangrijke uitkomst van leren. Zo baseren we onze dagindeling op wetenschappelijke kennis over het bioritme en bieden we de kinderen een veilige en prikkelende omgeving. Iedere dag begint en eindigt in dezelfde groep met leeftijdsgenoten en de eigen mentor. De kinderen gedijen het best in een vertrouwde omgeving, waarbij hun nieuwsgierigheid gewekt wordt en de intrinsieke motivatie om te leren stijgt. Bij IKC Cadans vieren we ‘kleine’ successen, dit brengt plezier en zelfvertrouwen.

Energie wordt ook als middel ingezet bij IKC Cadans, doordat we veel gebruik maken van bewegend leren. Bewegen heeft een positieve invloed op de executieve functies, aandacht, motivatie, concentratie en schoolprestaties. Bovendien vinden kinderen bewegen leuk en geeft het hen energie.

Daarnaast besteden we extra aandacht aan positieve psychologie en levenshouding, zowel bij de kinderen als bij het team van IKC-Cadans.

Service

"5 sterren service".

Als IKC willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de kinderen en bij de behoefte van de ouders. Daarom worden de ouders bij ons ontzorgd. Dit wordt onder andere gedaan door de kinderen dagelijks een gezonde lunch en tussendoortjes aan te bieden, zwemles onder schooltijd mogelijk te maken, het ‘huiswerk’ te maken op het IKC, voldoende dagelijkse beweging aan te bieden en altijd inzicht te hebben in de ontwikkeling van je kind met het online portfolio (kind-volg-jezelf-systeem).

Daarnaast bieden we een optie tot extra activiteiten en opvang voor zowel ouders als kinderen. Er zijn ruime openingstijden, met een aantal vaste en flexibele vakantiedagen. We vinden het belangrijk dat de kinderen, ouders en het team van IKC Cadans zich verbonden en betrokken voelen. We bieden mogelijkheden aan om betrokken te zijn en de samenwerking met elkaar aan te gaan, zoals het geven van gastlessen of het plaatsnemen in het team van ons evenementenbureau.