Onze visie

Je bent hier:  » IKC Cadans » Onze visie

Cadans is een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar, dat zich richt op toekomstgericht onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich voor de wereld van morgen, een wereld die ons iedere dag verrast. IKC Cadans bereidt kinderen voor op de toekomst!

Er is al ongelooflijk veel onderzoek is gedaan over de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Met al deze nieuwe kennis en vragen voor de toekomst heeft IKC Cadans er voor gekozen onderwijs anders te organiseren. Bij IKC Cadans heeft ieder kind een persoonlijk leerplan en wordt er geleerd in units van verschillende professionals, levensechte situaties en van elkaar!

We willen kinderen vertrouwen geven in de toekomst met kennis, vaardigheden, talent- en identiteitsontwikkeling. Zelfvertrouwen, welbevinden en het plezier in leren vormen de basis voor het in staat zijn tot leren. 

Bij IKC Cadans wordt er gewerkt met een doorlopende verticale leerlijn voor de kinderen zowel het onderwijs als de kinderopvang. Samenwerken met kinderopvang is een essentieel onderdeel van ons IKC. We stimuleren een ononderbroken ontwikkeling bij onze kinderen. Bij IKC Cadans werkt iedereen daarom samen vanuit 1 visie, 1 plan en 1 team.

Ons onderwijs

Bij IKC Cadans werken we in units. Elke unit bestaat uit verschillende stamgroepen van ongeveer 15 kinderen per groep. Ieder kind zit in een vaste stamgroep en vaste mentor, dat biedt veiligheid en houvast. De basisgroep is de thuishaven van het kind, hier start en eindigt de dag.

De ochtenden bij IKC Cadans staan in het teken van het verwerven van een sterke basis. In de middagen staan de projecten centraal. 

De 5 sterren van IKC Cadans:

  • Je eigen ideale cadans
  • Toekomstgericht
  • Talentontwikkeling
  • Energiek
  • Service

"Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

 

-Pippi Langkous