Veelgestelde vragen

Je bent hier:  » Onderwijs » Veelgestelde vragen

Onderwijs

De IKC Cadans scholen zijn zelfstandige scholen die onder Stichting Onderwijs vallen. Stichting Onderwijs bestaat uit een overkoepelend team met verschillende expertises (o.a. bestuurskunde, onderwijskunde). Kijk voor meer informatie over Stichting Onderwijs op https://stichtingonderwijs.nl/

Net als ieder kind, is ook iedere dag anders. Hieronder geven we je graag een indruk hoe een dag er ongeveer uitziet op het IKC.

07:30 - 09:00 Hopelijk heeft jouw kind lekker geslapen. Maar zo niet, dan hebben we een ruime inlooptijd waarbinnen je je kind(eren) kunt brengen, zodat ieder zo ontspannen mogelijk aan zijn of haar dag kan beginnen. Op die manier proberen we ruimte te bieden voor ieders persoonlijke gezinssituatie.  

09:00 - 12:30 Jouw kind gaat naar zijn of haar basisgroep om gezamenlijk de dag te starten. Vervolgens gaan de kinderen uiteen in kleinere niveaugroepen en gaan aan de slag met taal, spelling en rekenen. Natuurlijk op een afwisselende en energieke manier met o.a. (buiten) bewegend leren.  

12:30 – 14:00 Een heerlijke zelfgemaakte vegetarische en gezonde lunch staat voor jouw kind en het team klaar. Na de lunch is er ruimte voor rust; even rustig een boekje lezen of snoezelen. Zo kunnen we daarna weer vol energie aan de slag met het middagprogramma.  

14:00 – 17:30 In de middag staat het projectonderwijs centraal. De kinderen gaan in authentieke situaties aan de slag met de verworven kennis van het ochtendprogramma. Het geleerde wordt in praktijk gebracht, zodat samenhang ontstaat. Hiermee vergroten we de betrokkenheid van de kinderen evenals de toepasbaarheid van het geleerde in de praktijk. Tijdens het projectonderwijs leren de kinderen hun talenten herkennen. Ook gaan we lekker naar buiten, maken we muziek, kunst en gaan we sporten!  

17:30 - 18:30 Een aantal kinderen blijven wat langer op ons IKC. Zij eten gezellig met elkaar een verse warme maaltijd en/of kiezen voor vrij spel.  
 
Tijdens de projectdagen (maandag, dinsdag en donderdag) op ons IKC wisselen we onderwijstijd en kinderopvangtijd elkaar af, zoals inspanning en ontspanning, theorie en praktijk. Ons programma is zoveel mogelijk afgestemd op het ritme en aandachtsspanne van jouw kind. 

Meer lezen over bewegend leren en projectonderwijs? Bezoek dan onze pagina 'Ons onderwijs'.

 

We hebben ons niet alleen laten inspireren door alle ontwikkelingen en nieuwe kennis op het gebied van kinderopvang en onderwijs, maar ook door andere scholen en IKC’s. Op die manier brengen we ook in onze eigen visie theorie en praktijk bij elkaar.  
 
Inspiratie hebben we opgedaan bij Mondomijn, Agora Onderwijs, Campus Columbus, Laterna Magica, School of Understanding, Noordwijkse School en IKC De Nieuwe Draai.

Op veel punten verschilt IKC Cadans met het traditionele onderwijs. Hieronder lees je de belangrijkste verschillen.

 1. Doorlopende leerlijn.
  Allereerst zijn wij een integraal kindcentrum waar er wordt gewerkt met één team, één plan en één visie. Opvang en onderwijs zijn volledig geïntegreerd. Hierdoor kunnen wij een doorlopende leerlijn voor de kinderen waarborgen voor 0 tot 13 jaar.
 2. Openingstijden
  Ook zijn wij 51 weken per jaar open van 07:30 tot 18:30, een fijne plek voor onderwijs en kinderopvang het hele jaar! 
 3. Geen klassen maar units
  Wij werken met vier grote units. Deze grote groep valt tijdens een schooldag uiteen in kleinere stam-, niveau- en projectgroepjes. Hierdoor is er meer ruimte voor maatwerk, leren kinderen van elkaar, ervaren kinderen meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun leerproces. In de unit zijn alle medewerkers van het team met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen in die unit. De unit bestaat uit een aantal stamgroepen, waarbinnen er genoeg ruimte is voor persoonlijke aandacht tussen het kind en de mentor. Lees meer over onze units.
 4. Samenbrengen van theorie en praktijk
  Bij IKC Cadans hechten we veel waarde aan kwalitatief hoog onderwijs. Om die reden staat de ochtend in teken van de sterke basis (taal, spelling en rekenen) en wordt het geleerde tijdens het projectonderwijs in praktijk gebracht. In het projectonderwijs (in de middag) komen alle andere kerndoelen aan bod.
 5. Toekomstgerichte vaardigheden
  Er is in ons onderwijs aandacht voor toekomstgerichte vaardigheden (o.a. plannen, organiseren, presenteren, discussiëren), levenshouding, wereldburgerschap, culturele en sportieve ontwikkeling. 

Wil je ons methode vergelijken met andere schooltypen? Kijk dan eens op de websites van Ouders van Nu of de Rijksoverheid. Hoewel dit geen volledige overzichten zijn van alle schooltypen, geeft het wel een brede indruk. 

Bij IKC Cadans werken we, zoals iedere andere basisschool, aan de 58 kerndoelen van het primair onderwijs. De manier van het aanbieden van deze kerndoelen gaat bij IKC Cadans op een andere manier. Jouw kind zal vrij snel het reilen en zeilen van IKC Cadans kennen en herkennen. Het team van IKC Cadans, en in het speciaal de mentor, ondersteunt jouw kind hierin.

Bij de overgang van een andere basisschool naar IKC Cadans kijken we goed naar het kind en wordt er een persoonlijke leer- en ontwikkellijn vormgegeven. Bij IKC Cadans werken we veel in kleine niveaugroepen waardoor we goed het niveau van het kind weten, zo ook van een nieuw kind. Zo voelt jouw kind zich snel op zijn plek bij IKC Cadans. 

Lees hier meer over ons onderwijs

We plannen onze studiedagen zoveel mogelijk op de woensdagmiddagen en vrijdagmiddagen. Zodat je als ouder en als leerling er zo min mogelijk 'last' van hebt en wij als professionals ons kunnen blijven ontwikkelen.

Meer lezen? 

Op de website 'Meer voor mama's' vonden we een interessant artikel over studiedagen en bij de Rijksoverheid vind je ook meer informatie over studiedagen en lesuren in het basisonderwijs.

Zeker. Voor ieder kind is de overstap van de basisschool naar de middelbare school een grote en spannende stap. Voor veel kinderen zijn vooral de verschillende docenten en het plannen van het huiswerk/leren de grootste veranderingen. Maar de kinderen van IKC Cadans zijn hier goed op voorbereid, omdat er op het IKC veel aandacht wordt besteed aan toekomstgerichte vaardigheden. En die komen op de middelbare school goed van pas. Denk aan plannen, organiseren, discussiëren, presenteren en sociale vaardigheden. De IKC Cadans kinderen gaan dus met een goed gevulde rugzak naar de middelbare school. 

Daarnaast worden bij IKC Cadans de talenten van de docenten herkend en erkend. Zo heeft een bepaalde docent een talent voor cijfers en de andere docent voor woorden. De ene docent geeft dus vaker rekenles en de andere docent vaker taallessen. De kinderen bij IKC Cadans krijgen dus ook al les van meerdere docenten. 

Die stap naar de middelbare school gaat dus meer dan goed komen!

Bij IKC Cadans werken we met leer- en ontwikkellijnen. Deze worden vanaf de start op IKC Cadans gevolgd en bijgesteld in een portfolio die beschikbaar is voor de leerling, het team en de ouders. 

Bij de leerlijnen maken we bij IKC Cadans gebruik van de adaptieve DIA-toetsen. Deze geven ons en de leerling een goed beeld van het niveau. Ook deze toets wordt als eindtoets gebruikt. 

Lees meer over de adaptieve DIA-toetsen op diatoetsen.nl

Bekijk hier al onze veelgestelde vragen