Blogs

Je bent hier: 

Projectonderwijs

Door: Anne

Veel vaardigheden en kenniselementen worden los aangeleerd, zoals het leren van de ‘tafels’ bij rekenen, het leren van de ‘ik-vorm’ bij taal of het leren van woordjes in een andere taal. Het is goed dat deze onderdelen ‘los’ worden aangeboden, zodat de focus op één specifiek doel kan liggen en kennis en vaardigheden geautomatiseerd kunnen worden. Maar tevens zo belangrijk is de samenhang tussen deze losse onderdelen. Want waarom leren we dit eigenlijk allemaal? Waarom moeten we de tafels kennen? In welke situatie hebben we dat nodig? Oftewel: ‘hoe zorgen we ervoor dat deze losse onderdelen een betekenis krijgen en in een authentieke situatie toegepast kunnen worden?’

 

Een belangrijke vraag, want de motivatie om te leren hangt nauw samen met betekenisvol onderwijs. Voor velen heel herkenbaar: als je weet waarom je iets doet of leert, dan is de motivatie hoger. Toch blijkt dit in de praktijk een uitdaging in het onderwijs. De focus ligt vaak zo op het automatiseren van de losse onderdelen, dat zowel de leerkracht als de kinderen, uit het oog verliezen waarom iets aangeleerd wordt. Daarnaast blijven dit losse onderdelen, zonder dat het in de context van het geheel geplaatst wordt.

Bij projectonderwijs ligt de focus op het samenbrengen van vaardigheden en het oefenen met situaties die kinderen tegen komen in het dagelijks leven. Zoals het leren boodschappen doen in de supermarkt. Wat komt daar allemaal bij kijken? Je moet een boodschappenlijstje maken, je moet kunnen schrijven, je moet kunnen uitrekenen hoeveel iets bij elkaar kost etc. Niet alleen de aangeleerde ‘losse’ kennis- en vaardigheden worden samengebracht in projectonderwijs, maar er komen ook veel sociaal-emotionele vaardigheden bij kijken, zoals samenwerken, leren omgaan met tegenslagen, het oplossen van problemen en leren plannen.

Door losse onderdelen te automatiseren en later toe te passen in projectonderwijs zorg je ervoor dat de losse puzzelstukjes langzaam in elkaar passen. Losse onderdelen krijgen betekenis in het projectonderwijs en worden in een context geplaatst, zodat kinderen inzien waarom ze iets leren. Cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden worden gecombineerd, net zoals in het echte leven. Projectonderwijs zorgt voor betekenis, herkenning en toepassing en verbinding. Laten we met z’n allen het doel van het onderwijs niet vergeten, namelijk om kinderen vaardigheden aan te leren zodat zij kunnen meedraaien in de maatschappij.

Noordwijkse Methode

Voor het projectonderwijs maken we gebruik van de Noordwijkse Methode. Deze methode is erop gericht om kinderen te motiveren om zoveel mogelijk te willen leren en hun natuurlijke nieuwsgierigheid te prikkelen. Het doel is dat ze een brede algemene kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen. "Wat als heel leuk door de kinderen en de ouders wordt ervaren is dat de hele school bezig is met hetzelfde thema. Vooral leuk ’s avonds aan de keukentafel dat de kinderen van verschillende leeftijden toch kunnen kletsen over hetzelfde thema”, vertelde Frum van Egmond, ontwikkelaar van de Noordwijkse Methode.  

Terug