Projectonderwijs

Je bent hier:  » Onderwijs » Projectonderwijs

De basiskennis- en vaardigheden worden bij IKC Cadans als losse (vak)gebieden aangeboden door onderwijsexperts, waarbij inoefenen centraal staat. Voor de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend en technisch) lezen zal gebruik worden gemaakt van adaptieve en doelgerichte (les)methoden. Daarnaast is het zo ingericht dat de leerlingen les krijgen op eigen niveau (unitonderwijs). IKC Cadans legt de nadruk op de invloed van sport en bewegen op cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden. Zo wordt aan de hand van beweging de leerstof herhaald, eigen gemaakt en wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling gestimuleerd.

Voortbouwend voegen we al deze ‘losse’ onderdelen samen in projectonderwijs en bieden we samenhang tussen verschillende (vak)gebieden. Hiermee beogen we de betrokkenheid van de kinderen te vergroten evenals de toepasbaarheid van het geleerde in de maatschappij. Daarnaast leren de kinderen verbindingen te leggen tussen meerdere vakgebieden en onderdelen. In het projectonderwijs komen verschillende authentieke situaties aan bod. Authentiek wil zeggen praktijkgericht, levensecht en betekenisvol. Denk hierbij aan activiteiten zoals koken, uitvindingen doen in lab’s, films regisseren in een studio, leren omgaan met geld, het zorgen voor dieren of het maken van een eigen product.

“Als je zelf je eigen munt ontwerpt, moet je nadenken over; waar munten vandaan komen, waarom ze belangrijk zijn, waarom ze er zo uitzien…."