Onze units

Je bent hier:  » Onderwijs » Onze units

Er zijn grote verschillen tussen leerkrachten en het is best eigenaardig dat elke juf en meester precies dezelfde opdracht krijgt. Elke leerkracht krijgt één klas met kinderen en geeft álle vakken. Als je onderwijs flexibel organiseert, kun je beter de verschillende talenten en kwaliteiten van de leerkrachten benutten. En leerkrachten die het beste uit zichzelf halen, zijn optimaal in staat het beste te halen uit de kinderen. Vanuit dit idee hebben we bij IKC Cadans gekozen voor unitonderwijs.

Binnen IKC Cadans onderscheiden we 4 units met 2 unit regisseurs (0-6 jaar) en (7-13 jaar).

Unit 0: 0-4 jaar  Unit 1: 3-6 jaar   Unit 2: 6-9 jaar  Unit 3: 9-13 jaar

Basis- en niveaugroepen

Op ons IKC werken we dus met units. De kinderen uit één unit zijn verdeeld in basisgroepen van circa 20 leerlingen met dezelfde mentor. Elke dag begint en eindigt in deze basisgroep. Binnen de unit krijgt jouw kind les op zijn of haar eigen niveau. Op die manier kunnen we het leren voor jouw kind zo interessant mogelijk maken en uitdagend. Ze hoeven minder te wachten of juist op hun tenen te lopen. De instructie sluit aan bij hun kennis en is gericht op het niveau van naaste ontwikkeling.  De zone van naaste ontwikkeling (ZNO) is het aanspreken van het kind op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan. Lees meer over ZNO op wij-leren.nl.


Kinderen laten zich immers qua ontwikkeling niet ‘vangen’ in één groep, het ene kind is al ergens halverwege groep 2 toe aan lezen, terwijl het andere kind hier in groep 3 klaar voor is.  

Het team

De professionals van IKC Cadans zijn expert op één of meerdere vakgebieden. Zo werken we met docenten, pedagogisch medewerkers maar ook met onder andere vakspecialisten voor taal, rekenen, sport en bewegen, expressie en levenshouding. Deze medewerkers vormen samen één unit-team. Omdat de ontwikkeling van jouw kind voorop staat is er intensief overleg tussen de experts van de verschillende vakgebieden om ervoor te zorgen dat ontwikkeling vakoverstijgend is. 

Voordelen

  • Meer ruimte voor maatwerk  
  • Meer ruimte voor talentontwikkeling 
  • Kinderen van verschillende leeftijd leren van én met elkaar 
  • Kinderen leren goed samenwerken én zelfstandig werken 
  • Kinderen ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun leerproces 
  • In één unit werken professionals nauw samen in de begeleiding van het leerproces; een kind is zo niet afhankelijk van één leerkracht per jaar.  
  • Individuele gesprekken tussen het kind en de mentor zorgen voor begrip, motivatie en gedeeld eigenaarschap

Unit 0: 0 - 3 jaar

Bij IKC Cadans worden de allerjongste geïnspireerd, gestimuleerd, voelen ze zich thuis en vrij! Wanneer kinderen 4 jaar worden kunnen zij vanaf het kinderdagverblijf doorstromen naar de volgende unit (onderwijs en BSO). De (ontwikkel) leeftijdscategorieën binnen het kinderdagverblijf zijn: baby’s (0-1 jaar), dreumesen (1-2 jaar) en peuters (2-4 jaar).

Unit 1: 4 - 6 jaar

Naar school en de BSO, yes! Erg spannend, maar oh zo leuk! De kinderen van 3-6 jaar werken samen, bewegen, leren van elkaar en ontdekken hun kwaliteiten tijdens school- en BSO-tijd. Op een manier die past bij de toekomst.

Unit 2: 7 - 9 jaar

De kinderen in unit 2 kennen inmiddels het reilen en zeilen van IKC Cadans. Zo weten ze dat op school en bij de BSO de projecten en excursies elkaar naadloos aanvullen (doorgaande ontwikkelingslijn). De kinderen worden bij IKC Cadans iedere dag gestimuleerd en geïnspireerd!

Unit 3: 10 - 13 jaar

De laatste unit voor de middelbare school. De kinderen blijven optimaal genieten van de projecten en alles wat daarbij komt kijken. De kinderen blijven nieuwsgierig en worden iedere dag weer uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.