Blogs

Je bent hier: 

Inspectie van het Onderwijs heeft positief beeld van het onderwijs van IKC Cadans

Door:

Lees meer...

Voor onze nieuwe vestiging in Weesp spraken wij op 1 februari 2022 met drie inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Een constructief gesprek waarbij met name werd gekeken naar de kwaliteit van het onderwijs van ons concept. Ook de organisatie van het onderwijs, zoals schooltijden en governance, kwamen aan bod. Wij hebben inmiddels het definitieve verslag van dit gesprek ontvangen. 

Deugdelijkheidseisen

Het gaat er in grote lijnen om, hoe wij als ‘IKC Cadans’  gaan voldoen aan de zogenaamde deugdelijkheidseisen uit het Advieskader en overige elementen van kwaliteit. Het gaat dan om de invulling van het burgerschapsonderwijs, extra ondersteuning voor leerlingen, inrichting van het onderwijs, zicht op de ontwikkeling van de leerlingen, de aangeboden onderwijstijd, kerndoelen en referentieniveaus en de scheiding van de functie van bestuur en toezicht. De Onderwijsinspectie geeft aan een positief beeld te hebben gekregen van alle deugdelijkheidseisen!  

Overige elementen van kwaliteit

Daarnaast is er gesproken over het bewaken van de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, de veiligheid op school, de meerjarenbegroting en huisvestigingsverwachtingen. Tevens hebben we bruikbare tips en ervaringen gedeeld, die we kunnen toepassen bij de volledige integratie van onderwijs en kinderopvang. Bij IKC Cadans organiseren we het dagprogramma op basis van bioritme, waarbij ontspanning en inspanning worden afgewisseld. Naast een prettige leeromgeving en verhoogd welbevinden zorgt dit voor meer effectieve leertijd. Een goede voorbereiding op de toekomst. 

Volgende stap

Het is nu aan de Inspectie om haar advies uit te brengen aan de Minister. Deze beslist voor 1 juni 2022 of wij in augustus 2023 onze schooldeuren mogen openen in Weesp. 

Terug