Blogs

Je bent hier: 

Van oceanen tot het heelal: in het projectonderwijs komt alles samen!

Door: Hanneke Baukema

Wist je dat je als school zelf mag bepalen hoe je vakken als rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde aan de leerlingen aanbiedt?  Scholen krijgen tegenwoordig steeds meer ruimte voor een eigen invulling van het curriculum (leer- en ontwikkelplan). De overheid heeft zelfs een brochure uitgebracht met de titel: “Ruimte in Regels”, waarmee ze scholen willen stimuleren om goed na te denken over de ruimte die de onderwijswet- en regelgeving biedt. Zo is het niet verplicht om vakken zoals rekenen, taal, geschiedenis en aardrijkskunde apart aan de leerlingen aan te bieden, wat veel scholen doen. Je bent als school vrij om een manier te kiezen die past bij jouw onderwijs- en kinderopvangvisie.

Motivatie, plezier er uitdaging!

Bij het vormgeven van IKC Cadans hebben we gekeken naar hoe, wanneer, waar, met én van wie kinderen het beste leren. Op ons IKC brengen we de wetenschappelijke kennis over het leerproces van kinderen in de praktijk.  Zo stelt het projectonderwijs het proces en niet het product centraal. Het is daardoor makkelijker om kinderen op hun eigen niveau les te geven waardoor er meer aandacht is voor de leerlingen. Daarnaast ervaren kinderen hoe de vakken op elkaar aansluiten en tenslotte leren de kinderen vaardigheden zoals samenwerken, informatie verzamelen, plannen en organiseren. Meer lezen over projectonderwijs? Zie onze eerdere blog over projectonderwijs.

De Noordwijkse Methode

In onze zoektocht naar een passende methode voor het projectonderwijs hebben we De Noordwijkse Methode gevonden. Deze methode zorgt ervoor dat zowel de kinderen als leden van het IKC-team hun talenten optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. Bovendien een methode die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten. De projecten van de Noordwijkse Methode zijn zo ‘echt’ mogelijk en sluiten aan bij het dagelijkse leven van jouw kind(eren). Op die manier snapt jouw kind beter wat de toegevoegde waarde is van wat hij of zij ’s ochtends geleerd heeft. Het resultaat? Nieuwsgierige en gemotiveerde kinderen die willen leren.

 

Hoe werkt het projectonderwijs van De Noordwijkse Methode?

In de projecten van De Noordwijkse Methode komen meerdere vakken samen. Denk aan geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, mens en natuur, techniek, ICT, koken en expressie. Tijdens de projecten gaan de kinderen aan de slag met allerlei verschillende werkvormen, zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. Ook komen tijdens het hele project verschillende vragen terug, de denkbubbel vragen, zoals “Zou ik er net zo over denken als ik iemand anders was? ; Waar heeft het nog meer mee te maken?”. De denkbubbels stimuleren de nieuwsgierigheid, verwondering, eigenaarschap en het probleemoplossend vermogen van de kinderen.

Overkoepelend thema en excursies voor het hele IKC

De hele school werkt samen aan hetzelfde thema. Ervaren staat voorop. Daarom worden ook experts uitgenodigd om gastlessen te geven en gaan we regelmatig op excursie. Hierdoor leren de kinderen;

  • hoe alles met elkaar samenhangt,
  • onthouden ze nieuwe kennis beter en
  • wordt hun huidige kennis verbreedt en verdiept.
Terug